مرتبط با : یادداشتها ومطالب متنوع از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی , 


نتیجه تصویری برای گل های زیبا نسیم معرفت

***نسیم معرفت***

شَراره حقیقت هنگامی برشَراشِر وجوت مستولی می شود که تشنه حقیقت باشی و شراب حقیقت را با عشق تَجَرُّع نمایی.

توضیح :

  (تجرع یعنی جُرعه جُرعه و به تدریج...)

برخی افراد به جهت ظرفیت بالایی که برخاسته از شناخت والا و درک عمیق  و عنایت الهی می باشد ، جام حقیقت را یک باره می نوشند  و به حق و حقیقت می رسند که اینان به غایت اندکند و برخی دیگر چاره ای جز 
تَجَرُّع ندارند  و کم کم  به حقیقت راه می یابند  که گروه اینان بسیارند و برخی نیز به یک باره از حقیقت اِعراض می کنند که تعدادشان قلیل است و برخی نیز به تدریج به مرحله  استنکاف و انکار  حقیقت می رسند که تعداد اینان نیز بسیارند . خوشا آنان که به یکباره و یا به تَجَرُّع به حق و حقیقت  راه می یابند .


**حضرت آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

برچسب ها :
شَراره حقیقت + شراب حقیقت+ (هشتمین ستاره) ,  عشق ,  آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ,