مرتبط با : یادداشتها ومطالب متنوع از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی , 

**علی مُطهری میرحسین موسوی دوم نشود +نسیم معرفت

نتیجه تصویری برای علی مطهری

***نسیم معرفت***


فرق شهید علامه مطهری و پسرش علی مطهری


میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است


جناب مستطاب آقای علی مطهری ما  متاسفانه از راه پدرش خیلی خیلی فاصله دارد  و متاسفانه  خارج از منویات مقام معظم  رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای  حرکت می کند
البته اِخلال در سخنرانی کسی  که  سخنانِ مفسده انگیز ندارد جایز نیست  ولی جناب آقای علی مطهری رفتارها و گفتارهایش مشکوک است  و  متاسفانه پشت پرده ، نیات ناصاف دیگری وجود دارد که عده ای  بازیگر و عامل آن نیات هستند ....
خداوند همه ما و از جمله علی آقای مطهری را از مفاسد و نقشه های شوم حفظ فرماید.


جناب آقای علی مطهری  سوژه ای است که  در پس و پیش آن فتنه یا فتنه ها  وجود دارد....


سخنرانی علی آقای مطهری  بهانه است ، اصلِ مطلب ، چیز دیگری است . هدفِ اصلی ، چیز دیگری است.  ....


امیدواریم که علی آقای مطهری عزیز ما میرحسین موسوی دوم نشود.....

معیار و شاخصِ  ما برای شناخت  هویت  جناب آقای علی مطهری  رفتارها و گفتارها و مواضع سیاسی او است.... 

مِعیار ، تَبَعِیّت عملی   از ولیّ فقیه زمان حضرت  آیت الله امام خامنه ای است ....سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

اول آذر 1395 ه.ش

برچسب ها :
علی مُطهری میرحسین موسوی دوم نشود +آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,  سخنرانی علی آقای مطهری بهانه است ,  اصلِ مطلب ,  چیز دیگری است . هدفِ اصلی ,  چیز دیگری است. .... امیدواریم که علی آقای مطهری عزیز ما میرحسین موسوی دوم نشود..... ,