نتیجه تصویری برای غُرَرُ الحِکَم و دُرَرُالکَلِم آمُدی

***نسیم معرفت***


** پرهیزازهرکاری و گفتاری که موجب تباهی دین وآخرت است+نسیم معرفت


قال علی   (عَلَیهِ السَّلامُ ) :


اِحذَر کُلَّ قَولِِ وَ فِعلِِ یِؤَدِّی اِلَی فَسادِالأخِرَةِ وَ الدِّینِ .

حضرت علی  (عَلَیهِ السَّلامُ ) فرمود :  بپرهیز از هر گفتار و رفتاری که آخرت و دینت را به فساد و تباهی می کشاند .(غُرَرُ الحِکَم و دُرَرُالکَلِم آمُدی حدیث 2597  -  تَصنیف غُرَرُ الحِکَم و دُرَرُالکَلِم با تحقیق مصطفی درایتی )


غُرَرُ الحِکَم و دُرَرُالکَلِم از  قاضى ناصح الدِّین ابوالفَتح عَبدالواحِد بن مُحمد بن عبدالواحد تمیمى آمُدى (م510یا 550ق) . او قاضى شهر آمُد یا  دیاربَكر كنونى تركیه بود . غُرَرُ الحِکَم و دُرَرُالکَلِم دارای بیش از ده هزار یعنی 10760 حدیث از سخنان كوتاه حضرت  علىِّ بن ابیطالب   (عَلَیهِ السَّلامُ )  است و 91 باب دارد -  تصنیف غُرَرُ الحِکَم و دُرَرُالکَلِم  که به صورت فهرست است و توسط  مصطفی درایتی و حسین درایتی تنظیم شده است  ]