نتیجه تصویری برای تصاویر آیت الله خامنه ای

***نسیم معرفت***


**  توهین به امام خامنه ای  ممنوع....


بسمه تعالی

هر کس عمدا و آگاهانه به امام خامنه ای توهین کند ریشه در حرام و یا حرامزادگی دارد و انسان ناپاکی است .


** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی


***************************************************************

 

***  ولایت فقیه + چکیده بحث + کلیک کنید

 

 

**  تعریف  ولایت فقیه + کلیک کنید

 

**  ولایت فقیه از دیدگاه استاد شهید مطهری - پایگاه جامع  ...+کلیک

 

** ولایت فقیه  از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی - خبرگزاری فارس+کلیک

 

**  نگاهی به تاریخچه ی نظریه ولایت فقیه +کلیک

 

**  تعریف  ولایت فقیه از نظر مقام معظم رهبری - Tebyan - تبیان+کلیک

 

*** ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی+ کلیک کنید

 

*** ضرورت تشکیل حکومت اسلامی+کلیک کنید

 

**ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ونفی ظلم وفسادوطغیانگری و...+نسیم معرفت