مرتبط با : مطالب حضرت آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی , 

نتیجه تصویری برای حجاب بانوان

***نسیم معرفت***

 

 

** چهره از نامحرمان پنهان کردن بهتر است+نسیم ادب

 

 

به نام خدا

 

بانوان را گرچه عیبی نیست آرایش ولی

چهره از نامحرمان پنهان کردن بهتر است

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

برچسب ها :
چهره از نامحرمان پنهان کردن بهتر است+آیت الله سعادت میرقدیم+هشتمین ستاره ,  حجاب ,  عفاف ,  زن ,  خانم ها ,