نتیجه تصویری برای مظلومیت مولا علی ع

***نسیم معرفت***

 

** آن زمانی که دلِ حیدرِکرّار شکست+نسیم ادب

 

 

به نام خدا

آن زمانی که دلِ حیدرِ کرّار شکست

غم عالَم به دلِ مادرِ سادات نشست

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی