مرتبط با : مطالب حضرت آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی , 

نتیجه تصویری برای مظلومیت مولا علی ع

***نسیم معرفت***

 

** آن زمانی که دلِ حیدرِکرّار شکست+نسیم ادب

 

 

به نام خدا

آن زمانی که دلِ حیدرِ کرّار شکست

غم عالَم به دلِ مادرِ سادات نشست

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


برچسب ها :
آن زمانی که دلِ حیدرِکرّار شکست+آیت الله سعادت میرقدیم+هشتمین ستاره ,  فاطمه س ,  زهرا س ,  ظلم و جور معاویه ,  ظلم عمر و ابوبکر ,