مرتبط با : مطالب حضرت آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی , 

Image result for ?عشق?‎

***نسیم معرفت***


** ای عشق تو اندر دل عاشق * بر پا کنی موجی که آرام نگیرد+نسیم ادب+کلیک

 


ای عشق تو  اندر  دل  عاشق

بر پا کنی موجی که آرام نگیرد


** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 


برچسب ها :
ای عشق تو اندر دل عاشق * بر پا کنی موجی که آرام نگیرد+هشتمین ستاره+شعر از آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ,  عاشق و معشوق ,  عشق ,